Zienswijze indienen

 


Denkt u eraan om voor 5 augustus een zienswijze met betrekking tot het luchtvaartbesluit en de omgevingsvergunningen in te dienen!


Informatie over het indienen van zienswijzen te vinden onder de knop Nieuwsbrief  

 

 

 Nieuw Bestuur:
 
Voorzitter: Jacqueline van Brakel
Bestuurslid: Gerda Minkjan

Beiden zijn reeds meer dan 10 jaar betrokken bij de ontwikkelingen rond het terrein van de voormalige luchtmachtbasis Twenthe. De inzet is het kritisch volgen van de plannen voor het genoemde terrein. VOLT heeft de afgelopen periode zienswijzen ingediend tegen de vergunningverlening voor AXL en tegen de ontheffingen medegebruik militair luchthaventerrein Twenthe voor AXL en drie vliegmaatschappijen. Zowel de vergunning als de ontheffingen zijn verleend. VOLT zal hiertegen in beroep gaan.

Eerstvolgende activiteit:
Inspreken bij de statencommissie Ontwerp gebiedsvisie Techbase Twente en Ontwerp Luchthavenbesluit Twente Airport woensdag 18 mei 2016 in de Statenzaal te Zwolle.
 
 
 
 
 
 
 
 

Energiepark Twente?

Roelf de Haan doet een voorstel: geen Vliegveld Twente maar Energiepark Twente. Windmolens, en de startbaan gestoffeerd met zonnepanelen. De gewonnen elektriciteit komt ten goede aan ons Twentenaren die lid zijn van Coöperatie Energiepark Twente.

Dat is pas innovatie!!

 


Nol Graas overleden

Op 22 september 2015 is Nol Graas overleden. Nol Graas was de inspirator, het gezicht en de stem van de vereniging VOLTwente. Met het overlijden van Nol verliezen de tegenstanders van de ondoordachte verkwanseling van een prachtig buitengebied een formidabele medestander. 
Als 'luis in de pels' is Nol Graas altijd door bestuurders op zijn waarde geschat, door zijn enorme dossierkennis en inzicht in zaken.

Nol Graas is 71 jaar geworden.

 

 


Koper betaalt gemeente 2 miljoen meer als hij 'lawaaivergunningen' krijgt

Macht corrumpeert

In de gemeenteraad van Enschede vond het zoveelste debat plaats over de voormalige luchtmachtbasis Twenthe. Nu gaat het vooral over de zogenaamde ‘werkparken’; een vreemd woord voor een pretpark. Dit gebied is verkocht voor maar € 60.000 per hectare; lager dan landbouwgrond. Maar, als de koper alle vergunningen krijgt die hij wil, betaalt hij twee miljoen euro extra.

Gemeentebelang vooral financieel

De gemeente heeft dus groot belang bij het afgeven van de vergunningen. Aan alle wensen van de koper wordt tegemoet gekomen ten koste van het bijzondere gebied: zelfs motorcross en meerdaagse popconcerten. En dit tegen de uitdrukkelijke wens van de directe omgeving. De officiële reden is natuurlijk niet de twee miljoen, maar uiteraard ‘werkgelegenheid’. Hoeveel werkgelegenheid? Op vragen hierover komen ontwijkende antwoorden.